Home Blocket Crescent Femto+, Göteborg

Crescent Femto+, Göteborg

Helt ny svart Crescent Femto+ stulen i Göteborg på cykelparkeringen mellan parkeringshuset och Elof Hanssons-huset på Första Långgatan 17b den 5/8 mellan kl. 9 och 16,20. Cykeln var fastlåst i parkeringsstolpe med vajerlås.

SIMILAR ARTICLES